Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

23.11.2018

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na remont systemu napełniania pontonów na podnośniku okrętów na potrzeby spółki.

Zakres prac:

  • Wymiana 100% rurociągów stalowych na rurociągi z materiału niekorodującego odpornego na temperaturę zewnętrzną od -20ᴼC do +35ᴼC ,
  • Wymiana łączników gumowych zasilających dysze w pontonach 158 sztuk,
  • Wymiana dysz wraz z wymianą dławic montowanych w pontonach na dławice z tworzywa niekorodującego odpornego na temperaturę zewnętrzną od -20ᴼC do +35ᴼC 158 sztuk,
  • Remont mocowań pontonów do konstrukcji podnośnika,
  • Montaż dodatkowych filtrów powietrza na wejściu i wyjściu systemu sprężonego powietrza,
  • Wymiana elektrozaworów w zaworowni,
  • Wymiana systemu pomiaru ciśnienia w pontonach wraz z odczytem w sterówce,
  • Wymiana zasilających węży gumowych systemu sprężonego powietrza na bębnach.

W celu realizacji zamówienia Stocznia umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym  ustaleniu spotkania.

W celu szczegółowego ustalenia zapytania informacji udzieli: 

  • Paweł Urbański; tel. 691-485-893;Kierownik Działu; e-mail:purbanski@pgzsw.pl
  • Maciej Namysłowski, tel. 691-485-831;Kierownik Sekcji Dokowej; e-mail:mnamyslowski@pgzsw.pl

Oferta powinna zawierać cenę wykonania usługi, przewidywalny czas realizacji usługi, warunki gwarancji, wstępny opis proponowanej modernizacji wraz z zastosowanymi podzespołami, warunki płatności 30 dni. 

Odpowiedzi oczekujemy do dnia 21.12.2018r przesłanych na adres:

Paweł Urbański – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Ul. Śmidowicza 48

81-127 Gdynia

lub przekazanych osobiście do sekretariatu Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – Bosmanat I piętro. Oferta, która zostanie dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie przez nas rozpatrywana. Dopuszcza się również wysłanie oferty drogą elektroniczną na w/w adres.

Stocznia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, ponownego przeprowadzenia akcji ofertowej oraz do swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert jest niepubliczne. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47