Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

28.05.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na określenie resursów urządzeń podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu.

  • Dźwigi osobowe oraz towarowo-osobowe
  • Samochód specjalny z podnośnikiem oraz żuraw samojezdny
  • Podnośnik okrętów
  • Suwnice
  • Wózki widłowe
  • Wciągniki
  • Żurawie stoczniowe

Szczegółowa lista urządzeń znajduje się w

Załączniku nr 1

W celu realizacji zamówienia Stocznia umożliwi przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wgląd do dokumentacji po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania z:

  • Dariusz Odwald – Kierownik Sekcji Serwisu Maszyn i Urządzeń; tel: 691-485-873, email: dodwald@pgzsw.pl
  • Ryszard Kleinszmidt – Kierownik Sekcji Transportu; tel: 691-485-875, email: rkleinszmidt@pgzsw.pl

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę usługi za wszystkie urządzenia

2. Przewidywany czas realizacji usługi – nie dalszy niż 02.12.2019r.

3. Warunki płatności – przelew 30 dni

Odpowiedzi oczekujemy do 21.06.2019r przesłanej na adres:

Paweł Urbański – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o.

Ul. Śmidowicza 48

81 – 127 Gdynia

lub przekazanych osobiście do sekretariatu Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – Bosmanat I piętro.

Oferta, która zostanie dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie przez nas rozpatrywana.

Dopuszcza się również wysłanie oferty drogą elektroniczną na w/w adres.

 

Stocznia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, ponownego przeprowadzenia akcji ofertowej oraz swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie oferty jest niepubliczne. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47