Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

04.06.2019

PGZ  Stocznia Wojenna Sp. z o.o. niniejszym zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do rozkroju blach metodami cięcia plazmowego i gazowego (acetylenowo - tlenowego) o parametrach jak niżej:

  • stół roboczy o wymiarach maksymalnych : 3m (szerokość) ÷16 m (długość) ( wymiary odpowiadają arkuszom blach o takich samych wymiarach co wymiary stołu roboczego)
  • wentylacja stołu roboczego
  • urządzenie ma być wyposażone w dwugłowicową maszynę do cięcia plazmowego i gazowego zamontowaną na jednym portalu
  • głowica do cięcia plazmowego wraz ze źródłem typu 3D z możliwością ukosowania blach
  • grubość cięcia (przebijania idealnego) dla palnika plazmowego od 3mm ÷ ≥35 mm
  • głowica do cięcia gazowego (acetylenowo-tlenowego) z możliwością ukosowania lub bez możliwości ukosowania blach
  • grubość cięcia (palenia blach) do 200 mm
  • możliwość cięcia materiałów rodzimych tj.: stal czarna, nierdzewna (wymagania do cięcia plazmowego aluminium)
  • technologia znakowania/markowania: jednocześnie punktakiem i przy pomocy głowicy lub osobno do wyboru punktakiem bądź przy pomocy plazmy.

Oferta powinna zawierać cenę, warunki płatności, okres gwarancji, warunki gwarancji i serwisowania, termin dostawy i uruchomienia.                                                                                              Jednocześnie oferta powinna zawierać  zakres dostawy (czy zawiera koszt wykonania fundamentu i instalacji wentylacji) jeżeli nie uwzględnia - to powinien być określony termin przekazania Kupującemu wytycznych technicznych do zaprojektowania posadowienia urządzenia.

Ponadto przy złożeniu oferty wskazana jest rekomendacja

Ważność oferty min. 6 miesięcy

Termin złożenia oferty : 12-06-2019r.

 

Szczegóły techniczne:  Andrzej Karpiusz, e-mail: akarpiusz@pgzsw.pl,  tel. +48 691 480 233

Kontakt handlowy: Marcin Tiszer, e-mail: mtiszer@pgzsw.pl,  tel. +48 58 625 84 29

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47