Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

05.06.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i serwis urządzeń do żłobkowania elektro powietrznego -  2 szt.

Dane techniczne urządzenia:

 •  minimalny znamionowy prąd spawania (minimum 500 A)
 • długość przewodu zasilającego– 25,0m
 • długość przewodu  masowego – 10,0m
 • długość przewodu do rączki  - 25,0m
 • możliwość łączenia równoległego spawarek celem uzyskania wyższych parametrów

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o producencie urządzeń - rekomendacje innych firm używających  ten produkt
 • Cenę urządzenia
 • Termin realizacji
 • Warunki płatności
 • Warunki gwarancji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Możliwość zorganizowania pokazu i przekazania urządzenia do testów na terenie Stoczni

Oferty należy składać do dnia 2019.06.12 

Ważność oferty 6 min. 6 miesięcy

Ponadto przy złożeniu oferty wskazana jest rekomendacja

 

Szczegóły techniczne:  Andrzej Karpiusz;  akarpiusz@pgzsw.pl  tel. 691 480 233

Kontakt handlowy: Marcin Tiszer;  mtiszer@pgzsw.pl tel. +48 58 625 84 29

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47