Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

18.07.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany ograniczników obciążenia na następujących żurawiach:

1.FUD 50/5T – wciągarka główna Q50T ; wciągarka pomocnicza Q5T-rok prod.1984

2.FUD 25/5T – wciągarka główna Q25T ; wciągarka pomocnicza Q5T-rok prod.1986

3.FUD 25/5T – wciągarka główna Q25T ; wciągarka pomocnicza Q5T-rok prod.1986

4.FUD 8T Dok LB – wciągarka Q8T – rok prod.1988

5.FUD 8T Dok PB – wciągarka Q8T – rok prod.1988

 

Oferowane ograniczniki powinny zawierać :

  • Elektroniczny czujnik kąta/bez elementów ruchomych/
  • Czujnik momentu/sondy pracujące w pętli prądowej/
  • Język komunikacji-Polski
  • Rejestrator danych/przeciążenia, wykonywane ruchy mechanizmami/
  • Blokada ruchów niebezpiecznych
  • Wskazania aktualnych parametrów pracy/ciężar na haku, długość wysięgnika, kąt/
  • Prezentacja tabeli obciążeń
  • Samokontrola stanu czujników

Oczekujemy, aby ogranicznik obciążenia prezentował wysoki poziom bezpieczeństwa. Był niezawodny, odporny na trudne warunki/wibracje, wilgoć i niskie temperatury/. Jednocześnie odnośnie parametrów jesteśmy skłonni do dyskusji i negocjacji.

W celu realizacji zamówienia Stocznia umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania.

W celu szczegółowego ustalenia zapytania informacji udzieli:

  • Dariusz Odwald, tel. 691-485-873  Kierownik Sekcji Serwisu, e-mail: dodwald@pgzsw.pl
  • Ryszard Kleinszmidt, tel. 691-485-875  Kierownik Sekcji Transportu, e-mail: rkleinszmidt@pgzsw.pl

                                

 Oferta powinna zawierać cenę wykonania usługi, przewidywany czas realizacji, warunki gwarancji oraz warunki płatności-przelew 30 dni.

Odpowiedzi oczekujemy do dnia 12.07.2019r przesłanych na adres :

Marcin Tiszer – Sekcja Zaopatrzenia

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul. Śmidowicza 48

81-127 Gdynia

lub przekazanych osobiście do sekretariatu Sekcji zaopatrzenia DFLz budynek A206 - III piętro, pokój numer 404. Oferta która zostanie dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie przez nas rozpatrywana. Dopuszcza się również wysłanie ofert pocztą elektroniczną na adres mtiszer@pgzsw.pl

Stocznia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, ponownego przeprowadzenia akcji ofertowej oraz swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert jest niepubliczne. O wyborze oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47