Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

02.07.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany rezystorów rozruchowych jazdy bramą na falowniki na następujących żurawiach:

1.FUD 50/5T – 8 mechanizmów napędowych -rok prod.1984

2.FUD 25/5T – 6 mechanizmów napędowych -rok prod.1986

3.FUD 25/5T – 6 mechanizmów napędowych -rok prod.1986

4.FUD 8T Dok LB – 4 mechanizmy napędowe – rok prod.1988

5.FUD 8T Dok PB – 4 mechanizmy napędowe – rok prod.1988

 

W celu realizacji zamówienia Stocznia umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania.

W celu szczegółowego ustalenia zapytania informacji udzieli:

  • Dariusz Odwald, tel. 691-485-873  Kierownik Sekcji Serwisu, e-mail: dodwald@pgzsw.pl
  • Ryszard Kleinszmidt, tel. 691-485-875  Kierownik Sekcji Transportu, e-mail: rkleinszmidt@pgzsw.pl

Oferta powinna zawierać cenę wykonania usługi, przewidywany czas realizacji, warunki gwarancji oraz warunki płatności-przelew 30 dni.

Odpowiedzi oczekujemy do dnia 12.07.2019r przesłanych na adres :

Marcin Tiszer – Sekcja Zaopatrzenia

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul. Śmidowicza 48

81-127 Gdynia

lub przekazanych osobiście do sekretariatu Sekcji zaopatrzenia DFLz budynek A206 - III piętro, pokój numer 404. Oferta która zostanie dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie przez nas rozpatrywana. Dopuszcza się również wysłanie ofert pocztą elektroniczną na adres mtiszer@pgzsw.pl.

Stocznia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, ponownego przeprowadzenia akcji ofertowej oraz swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert jest niepubliczne. O wyborze oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47