Wróć

Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

24.05.2019

     

 

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt.:

Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

Celem projektu jest  przeprowadzenie pełnego procesu badawczego w celu stworzenia Zintegrowanego Systemu Łączności (dalej: „ZSŁ”) do transmisji danych jawnych i niejawnych na potrzeby okrętów wojskowych.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe Programy B+R.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship  

 

Nr Umowy o dofinansowanie:      POIR.01.02.00-00-0010/18-00

Całkowita wartość projektu:        7 124 411,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:    3 100 865,74 PLN

Termin realizacji:                       02.11.2018 r. – 31.01.2022 r.

 

 

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47