Wróć

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

23.01.2018

23 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.

 

W związku z publikacją portalu www.trojmiasto.wyborcza.pl odnoszącą się do sytuacji spółki PGZ Stocznia Wojenna (PGZ SW), publikujemy oświadczenie Zarządu Spółki.

Zarząd PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. informuje, że w sprawie kontynuacji budowy ORP „Ślązak” od kilku miesięcy przedstawiciele Spółki są w stałym kontakcie roboczym z Inspektoratem Uzbrojenia oraz Syndykiem Masy Upadłości Stoczni Marynarki Wojennej. Aktualnie trwają prace związane z rozliczeniem dotychczasowej umowy oraz zawarciem nowej – na dokończenie budowy okrętu przez PGZ Stocznia Wojenna.

Pracownicy Stoczni kontynuują prace w zakresie przygotowania dokumentacji oraz zaplecza warsztatowego, które pozwolą na płynne przejście do realizacji prac na okręcie przez PGZ SW po podpisaniu umowy. Angażują się także w zdanie dotychczas wykonanych prac i rozliczenie aktualnej umowy, której stroną jest SMW w upadłości likwidacyjnej.

Zarząd PGZ SW informuje ponadto, iż rozpoczął szereg działań na rzecz poprawy efektywności, niezbędnych po długotrwałym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w stanie upadłości, najpierw układowej, następnie likwidacyjnej. Działania te realizowane są w dialogu ze średnią kadrą kierowniczą i przedstawicielami załogi. Zarząd Spółki dąży do zmiany struktury zatrudnienia, tak aby podnieść udział pracowników fizycznych w ogóle zatrudnionych oraz do zmiany dystrybucji funduszu płac, tak by więcej środków było kierowanych do pracowników z obszarów produkcji, handlu i realizacji projektów oraz konstruktorów i projektantów. W wyniku tych działań należy spodziewać się wzrostu płac i zatrudnienia na kluczowych dla Spółki stanowiskach oraz sukcesywnego ustawania stosunku pracy w pozostałych obszarach – głównie za porozumieniem stron i z powodu nabycia praw emerytalnych.

Działania Spółki w powyższym zakresie wspiera firma doradcza, która posiada bogate doświadczenie w budowaniu nowoczesnych systemów wynagradzania i oceny pracy, w szczególności w przemyśle ciężkim, w tym stoczniowym. Zadaniem konsultantów jest szczegółowa analiza dotychczasowej praktyki płacowej oraz dokonanie, wspólnie z kadrą kierowniczą, oceny jakości pracy świadczonej przez każdego pracownika Stoczni. Wnioski i rekomendacje z tej pracy posłużą, jako jedna z przesłanek, do kształtowania indywidualnych stosunków pracy.

Zarząd PGZ SW potwierdza, iż Prezes Zarządu ponad rok temu współpracował z firmą Brad Consulting w charakterze członka zarządu oraz konsultanta. W tym czasie stosował i znacząco rozwinął metodykę pracy doradczej, dostosowując ją m.in. do branży stoczniowej. Współpraca z doświadczonymi konsultantami przy poprzednich projektach oraz adekwatność metody pracy do przedsiębiorstw stoczniowych zaowocowały tym, że zarząd Spółki zdecydował się zaufać sprawdzonym rozwiązaniom. We współpracy z firmami doradczymi ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu realizowanych projektów.

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47