Wróć

100. rocznica Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim - Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP

12.02.2020

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem  przypieczętowując tym samym włączenie Pomorza do nowo odrodzonej Polski. Dziś nadal pamiętamy o tym wielkim rangą wydarzeniu, a władze Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiły uchwałą Sejmu RP rok 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem.

11 lutego 2020 roku, w dzień po uroczystościach związanych ze 100-leciem tego historycznego wydarzenia, w Gdyni odbył się Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Spotkanie zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Morskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej poświęcone było ocenie wykorzystania (przez władze państwowe, przedstawicieli samorządów, urzędów i sił morskich, przedsiębiorców oraz obywateli RP) morskiej przestrzeni wolności, analizy stanu wykorzystania możliwości, które daje nam dostęp do morza oraz dalszych kierunków rozwoju przestrzeni nadmorskiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Pod hasłem #MorzeMożliwości poruszane były różne aspekty wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski, znaczenia gospodarczego wynikającego z dostępu do morza oraz zadań, możliwości i wyzwań dla poszczególnych komponentów sił morskich RP.

Pełnomocnik Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. Stoczniowych oraz Wiceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o., Cezary Cierzan, został zaproszony do wystąpienia podczas tego wydarzenia. Prezes Cierzan wygłosił prezentację nt. transferu technologii w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP, nawiązując tym samym do znaczenia, jakie ma gospodarka morska dla zrównoważonego rozwoju kraju. Prezes Cierzan przedstawił m.in. główne szanse i wyzwania związane z procesem transferu technologii, ale również wizję Stoczni Wojennej na jego skuteczne przeprowadzenie w największych programach modernizacji technicznej Marynarki Wojennej.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kierownictwa i wielu jednostek Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie RP, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej oraz mediów branżowych. Podczas dyskusji poruszone zostało wiele tematów dotyczących strategicznych kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa morskiego RP oraz gospodarki morskiej, w tym tak ważna dla PGZ SW kwestia modernizacji Marynarki Wojennej. 

 

Fot. K.Miłosz AMW

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47