Wróć

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zagospodarowanie części terenów Stoczni Wojennej w Gdyni

14.02.2020

Gdynia: 14.02.2020 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania ofert
na zagospodarowanie części terenów Stoczni Wojennej w Gdyni

 

           Zarząd spółki PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. w ramach prowadzonych procesów optymalizacji i poprawy efektywności Stoczni zamierza udostępnić część terenów lezących na terenie Stoczni podmiotom zewnętrznym na cele prowadzonej przez nie działalności.

              W związku z tym zarząd Stoczni zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zagospodarowanie części lub całości ok. 62 tys. m2 działek (69 tys. m2 z drogami dojazdowymi) leżących na terenie Stoczni przy ul. Śmidowicza 48 w Gdyni (tzw. tereny wschodnie).

             Działki przeznaczone do zagospodarowania zlokalizowane są przy nabrzeżu północnym w basenie IX Portu Gdynia. Znajdują się na nich m.in. budynki biurowe, hale magazynowe i produkcyjne oraz drogi i infrastruktura energetyczna. W zależności od przedstawionej przez oferenta koncepcji istnieje możliwość zagospodarowania gruntów przylegających, jak również zalądowienie działek wodnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Stoczni www.pgzsw.pl w materiałach informacyjnych do pobrania w języku polskim i angielskim.

           Zarząd Stoczni zamierza zbyć lub oddać nieruchomości w długoterminową dzierżawę podmiotom, które złożą najkorzystniejszą ofertę na warunkach uzgodnionych w trakcie negocjacji handlowych i technicznych. 

            Podmioty zainteresowane powinny złożyć ofertę do 13 marca pisemnie pod adresem siedziby Spółki, tj. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia podając:

·        formę objęcia nieruchomości – dzierżawa lub kupno

·        wskazanie działek, budynków i budowli (obszary od A do E lub inny układ)

·        określenie rodzaju działalności, która będzie prowadzona na ww. nieruchomościach

·        oferowaną cenę

·        inne ewentualne oczekiwane warunki transakcji

             W przypadku potrzeby pozyskania dodatkowych szczegółowych informacji niezbędne będzie podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Wniosek o udostępnienie tych informacji należy skierować do zarządu Stoczni do 28 lutego br. podając, którymi terenami oferent jest zainteresowany
i z przeznaczeniem na jaką działalność.

Zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do szczegółowych informacji wybrane podmioty.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Piotr Egiert – kierownik działu infrastruktury pod nr tel. 691 485 870 lub e-mail: pegiert@pgzsw.pl.

Zapraszamy do kontaktu i złożenia oferty.

 

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Tereny Inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania - Obszar A

Tereny Inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania - Obszar B

Tereny Inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania - Obszar C

Tereny Inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania - Obszar D

Tereny Inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania - Obszar E

English version:

Investment Areas intended for Development - Area A

Investment Areas intended for Development - Area B

Investment Areas intended for Development - Area C

Investment Areas intended for Development - Area D

Investment Areas intended for Development - Area E

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47