Wróć

Uroczystość położenia stępki

15.06.2018

W dniu dzisiejszym na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się ceremonia położenia stępki pod nowy szwedzki okręt wywiadowczy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Saab i Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) oraz zaproszeni goście.

W 2017 roku Saab podpisał umowę ze Szwedzką Agencją Zamówień Obronnych (FMV) na zaprojektowanie i budowę okrętu SIGINT, który zastąpi będącą obecnie w służbie jednostkę HMS Orion. Następnie grupa wskazała Stocznię Remontową Nauta z Grupy PGZ jako wykonawcę platformy, wodowania, i wykonania pierwszych prób morskich okrętu. Współpraca okrętowa między Saab i PGZ  wynika z podpisanej pod koniec 2016 r. umowy o ustanowieniu partnerstwa pomiędzy Saab a PGZ w planowaniu i realizacji programów morskich.

„Okręty rozpoznania radioelektronicznego są przede wszystkim wykorzystywane do przechwytywania i analizy sygnałów radiowych.Muszą być niezawodne i charakteryzować się wysoką gotowością do zadań. Dlatego do ich budowy potrzebne są stocznie posiadające wyjątkowe kompetencje przemysłowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów prac przy okręcie i z przyjemnością uczestniczyliśmy w ceremonii położenia stępki w PGZ Stoczni Wojennej, naszego partnera w tym projekcie"- wyjaśnia Gunnar Wieslander, szef Saab Kockums.

 „Ceremonia położenia stępki była ważnym wydarzeniem w harmonogramie realizacji tego projektu. Cieszymy się, że mogliśmy ją świętować razem z naszymi szwedzkimi partnerami. Mamy świadomość, że okręt wywiadowczy jest kluczową jednostką dla szwedzkiej Marynarki Wojennej i traktujemy tę budowę jako przedsięwzięcie o wysokim priorytecie ", powiedział Marcin Dąbrowski, Prezes Zarządu Stoczni Remontowej Nauta S.A.

Pierwsze palenie blach dla okrętu miało miejsce w marcu 2018 roku. Zanim okręt zostanie dostarczony do Szwedzkiej Marynarki Wojennej, zostanie poddany końcowym próbom morskim i instalacji sprzętu w stoczni Saab Kockums w Karlskronie. Nowy okręt, który zastąpi jednostkę HSwMS Orion wodowaną w 1984 roku, będzie miał 74 m długości i wyporność 2200 ton.

Rolą Stoczni Wojennej jest budowa na swoim terenie częściowo wyposażonego kadłuba jednostki składającego się z 35 sekcji, o łącznej masie około 550 ton, wraz z kompleksową konserwacją powierzchni zewnętrznej kadłuba oraz wewnętrznej zbiorników i pomieszczeń. Kadłub, na etapie budowy, zostanie wyposażony w główne elementy napędu, ciężkiego wyposażenia elektroenergetycznego oraz szereg urządzeń systemów pomocniczych.

 

 
     
 

 

 

 

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47