Wróć

OŚWIADCZENIE WS. PUBLIKACJI RADIA GDAŃSK

22.08.2018

W nawiązaniu do publikacji Radia Gdańsk oraz serwisu internetowego www.radiogdansk.pl z 21 sierpnia 2018 r. pt. „Ślązak miał wejść do służby w marcu, ale już wiadomo, że to się nie uda. Kiedy okręt będzie gotowy?” PGZ Stocznia Wojenna informuje, że materiał ten zawiera szereg nierzetelnych informacji, które, w opinii Zarządu PGZ Stoczni Wojennej, wprowadzają opinię publiczną w błąd. Jednocześnie PGZ Stocznia Wojenna podkreśla, że prace stoczniowe przy okręcie patrolowym ORP „Ślązak” dla Marynarki Wojennej RP przebiegają zgodnie z ramowym harmonogramem określonym w umowie z Inspektoratem Uzbrojenia MON.

Należy podkreślić, że ani Ministerstwo Obrony Narodowej, ani PGZ Stocznia Wojenna nie zapowiadały, że okręt patrolowy ORP „Ślązak” zostanie wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej RP w marcu 2019 r. W oficjalnym komunikacie resortu obrony z 29 czerwca 2018 r., dotyczącym podpisania umowy na dokończenie prac przy okręcie, nie ma mowy   o wprowadzeniu jednostki do służby w Marynarce Wojennej RP w marcu 2019 r.

W komunikacie resort obrony wskazał jedynie, że ramowy harmonogram przewiduje przekazanie „okrętu Marynarce Wojennej RP do końca marca 2019 r.”. Jednakże przekazanie jednostki nie oznacza automatycznie wprowadzenia jej do służby w Marynarce Wojennej RP. Umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON i PGZ Stocznią Wojenną przewiduje, że prace stoczniowe oraz próby związane z platformą okrętu zostaną zakończone do końca marca 2019 r. Kontrakt zakłada też, że do tego terminu jednostka zostanie odebrana najpierw przez odpowiednie instytucje wojskowe. Należy przy tym wskazać, że po tym terminie mogą jeszcze trwać stosowne testy, które będą realizowane przez firmy wybrane przez Inspektorat Uzbrojenia na podstawie indywidualnych umów. Ostateczne wejście jednostki do służby w Marynarce Wojennej RP uzależnione jest od wyniku prób i w chwili obecnej nie można w sposób odpowiedzialny wskazać konkretnej daty, w której to nastąpi.

Również podana przez Radio Gdańsk oraz serwis internetowy www.radiogdansk.pl informacja o tym, że „próby morskie nie mogą się rozpocząć”, nie może stanowić zarzutu pod adresem PGZ Stoczni Wojennej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Narodowej z 29 czerwca 2018 r., „ramowy harmonogram przewiduje rozpoczęcie prób okrętu       w lipcu 2018 r.”, przy czym komunikat ten nie wskazuje, że chodzi rozpoczęcie prób morskich.

PGZ Stocznia Wojenna informuje, że przed finalnym przekazaniem jednostki do klienta, przeprowadzone zostaną próby portowe oraz morskie. Te pierwsze już trwają w PGZ Stoczni Wojennej i, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęły się      w lipcu 2018 r.

Ponadto zarzutu również nie stanowi informacja o planowanym rozpoczęciu prób morskich okrętu jesienią bieżącego roku. Prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej już w czerwcu publicznie informował, że rozpoczęcie prób morskich jednostki przewidywane jest właśnie w tym terminie. 21 czerwca 2018 r. w wywiadzie dla Portalu Stoczniowego Prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Konrad Konefał powiedział: „Spodziewam się, że próby morskie, o ile pogoda będzie sprzyjała, rozpoczną się jesienią tego roku. Dadzą one odpowiedź czy okręt jest gotowy czy też trzeba będzie wykonać jakieś prace naprawcze. Od tego zależy termin zdania okrętu i jego wejścia do służby”.

PGZ Stocznia Wojenna wskazuje również, że wejście okrętu do służby uzależnione od prac, które na jednostce prowadzą firmy Thales oraz Enamor. Spółki te realizują zlecenia otrzymanie bezpośrednio od Inspektoratu Uzbrojenia MON. Co więcej, przed wprowadzeniem okrętu patrolowego ORP „Ślązak” do służby w Marynarce Wojennej RP, konieczne będzie także przeszkolenie załogi jednostki oraz przygotowanie kompletu dokumentacji zdawczej przez wszystkie podmioty realizujące zlecenia otrzymanie od Inspektoratu Uzbrojenia MON.

Publikacje zawierające nierzetelne spekulacje podane pierwotnie przez Radio Gdańsk oraz serwis internetowy www.radiogdansk.pl pojawiły się także na portalach www.gospodarkamorska.pl oraz www.portalmorski.pl. PGZ Stocznia Wojenna apeluje do ich redakcji o podawanie tylko rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat Spółki oraz niewprowadzanie opinii publicznej w błąd. 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47