Wróć

Informacja prasowa

06.08.2018

Zarobki załogi PGZ Stoczni Wojennej rosną. Wzrost płac netto dotyczy zwłaszcza pracowników produkcyjnych, których obecnie Spółka poszukuje w ramach trwającej akcji rekrutacyjnej. W najbliższym okresie stocznia zamierza zatrudnić pond 100 nowych pracowników szczególnie na produkcję i do biura projektowo-technologicznego. Każdy z nich może liczyć na wynagrodzenie na poziomie rynkowym, a także na regularnie wypłacane nagrody kwartalne.  

 

Tylko w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wynagrodzenia pracowników produkcyjnych PGZ Stoczni Wojennej wzrosły średnio o ok. 220 złotych „na rękę”. Trend jest przy tym wyraźnie rosnący, a dzięki pozyskanym kontraktom należy się spodziewać, że do końca 2018 roku średni poziom płac wzrośnie o kolejną kwotę odczuwalną      w portfelach pracowników.

Co więcej, w lipcu pracownikom PGZ Stoczni Wojennej zostały wypłacone pierwsze nagrody kwartalne. Na razie objęły miesiące maj i czerwiec, średnio było to ok. 15% miesięcznej pensji. W kolejnych, już pełnych kwartałach będzie to ok. 25%. To duża zmiana w Spółce, ponieważ przez wszystkie lata pozostawania stoczni w stanie upadłości likwidacyjnej żadne premie nie były wypłacane.

Jedną z pierwszych decyzji po przejęciu majątku dawnej Stoczni Marynarki Wojennej przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna było wprowadzenie modyfikacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem oraz w systemie wynagradzania pracowników. Wypłacenie im pierwszych od lat nagród kwartalnych było możliwe dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania przez cele.

 – System premiowy wprowadzony przez Spółkę ma charakter motywacyjny. Każdemu z działów pracowniczych wytyczany jest cel kwartalny do zrealizowania. Z jego realizacji rozliczane są zarówno całe działy, jak i poszczególni pracownicy. Decyzja o przyznaniu premii oraz ich wysokości zależy od kwartalnych wyników Spółki, które z kolei uwarunkowane są przez efektywność pracy poszczególnych zespołów, ale również przez pracowników indywidualnie. Jako firma doceniamy indywidualny wkład pracownika w budowanie wyników Spółki – tłumaczy Konrad Konefał, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej.  

Ponadto w PGZ Stoczni Wojennej trwają prace nad wprowadzeniem nowego systemu wynagradzania w oparciu              o wartościowanie stanowisk pracy. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze wzrosty wynagrodzeń zasadniczych. Już w sierpniu będą dotyczyły pracowników produkcyjnych, projektantów, konstruktorów i technologów.

 – Wprowadzanie znaczących zmian w systemie zarządzania stocznią, a także modyfikacja systemu wynagradzania pracowników to elementy komplementarne względem modernizacji infrastruktury przemysłowej, którą obecnie realizujemy – mówi Konrad Konefał.

PGZ Stocznia Wojenna prowadzi aktualnie akcję rekrutacyjną. Poszukiwani są spawacze, monterzy, elektromonterzy, elektrycy, rurarze, malarze, elektronicy, automatycy, a także technolodzy oraz projektanci.

Aktualne oferty zatrudnienia w PGZ Stoczni Wojennej można znaleźć na stronie internetowej www.pgzsw.pl w zakładce „Kariera”. Ponadto, Spółka zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia zatrudnienia, do kontaktu pod numerem telefonu +48 58 625 80 42.

Stocznia Wojenna oferuje pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie na umowę o pracę         w firmie mającej zamówienia i uczestniczącej w postępowaniach, które zapewnią ciągłość pracy przez okres kilku najbliższych lat. Możliwe są także inne formy zatrudnienia w zależności od indywidualnych preferencji pracowników.

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47