Materiały do pobrania

Wróć

Informacja prasowa

20.09.2018

Wodowanie to kolejny etap kontraktu na naprawę główną i dokową okrętu ratowniczego ORP „Piast”, który wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylii Okrętów w Gdyni. PGZ Stocznia Wojenna realizuje ten projekt wspólnie ze Stocznią Remontową „Nauta”.

Umowa na remont i modernizację okrętu ratowniczego ORP „Piast” została podpisana  w ubiegłym roku. Inspektorat Uzbrojenia zawarł ją z konsorcjum Stoczni Remontowej „Nauta” oraz Stoczni Marynarki Wojennej. Wartość kontraktu to ponad 50 mln zł. Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Polską Grupę Zbrojeniową miejsce Stoczni Marynarki Wojennej w konsorcjum zastąpiła PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Od tego momentu prace wyraźnie nabrały tempa, dzięki czemu udało się w znacznym stopniu zniwelować ok. 3 miesięczne opóźnienie, które powstało w wyniku kłopotów finansowych pozostającej w ubiegłym roku w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej zarządzanej przez Syndyka.

Zgodnie z zapisami umowy z 2017 roku zakres prac modernizacyjno-remontowych na okręcie ORP „Piast” obejmuje naprawę i modernizację elementów kadłuba oraz zbiorników, linii wałów, silników głównych, wymianę zespołów prądotwórczych na nowego typu- silniki Cumminsa (w tym kompleksową modernizację elektrowni okrętowej), układu sterowania okrętem (w tym sterowania śrubami nastawnymi, windami kotwicznymi i sterami strumieniowymi), układu pozycjonowania/DSP, układu monitoringu siłowni okrętowych, urządzeń nawigacyjnych, urządzeń łączności (zarówno dla systemów łączności jawnej jak i niejawnej), urządzeń pomocniczych, modernizację systemu wentylacji oraz klimatyzacji okrętu, systemu nurkowego wraz komorą dekompresyjną i dzwonem nurkowym, systemu poszukiwania (sonar kadłubowy i holowany - wymiana na nowszy typ), pomieszczeń okrętowych oraz pozostałego sprzętu wojskowego. Większość z tych prac została już zrealizowana, co pozwoliło jednostce zejść na wodę 10 września 2018 roku. Od tego momentu prace będą kontynuowane przy nabrzeżu na terenie PGZ Stoczni Wojennej.

Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki – który jest jednostką organizacyjną Spółki – zaprojektował, a obecnie montuje na okręcie Zintegrowany System Łączności. Należy przy tym podkreślić, że stoczniowy Ośrodek wytwarza własne urządzenia łączności oraz prowadzi prace mające na celu ich integrację ze sprzętem radiowym i kryptograficznym, który już znajduje się na wyposażeniu okrętu.

Zintegrowany System Łączności składać się będzie między innymi z komutatorów strony jawnej i niejawnej, interfejsów, Interkomu Taktycznego oraz przenośnych urządzeń kryptograficznych. Poszczególne urządzenia oraz cały system spełniać będą rygorystyczne przepisy związane z przetwarzaniem informacji niejawnych.

Ponadto na okręcie zostanie zamontowany dopasowany do zakresu zadań ORP „Piast” i spełniający zapisy konwencji SOLAS system GMDSS. Dodatkowo, okręt otrzyma rozgłośnię wykonaną w technologii IP wraz z systemem łączności bezprzewodowej. Co więcej, Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki zaprojektował kompletny nowy system nawigacji oraz nowe pomieszczenie nawigacyjne. Prace z tego zakresu objęły także montaż nowoczesnych konsol na mostku.

Okręt ratowniczy ORP „Piast” o numerze taktycznym 281  to jedna z dwóch jednostek projektu 570, które obecnie są eksploatowane przez Marynarkę Wojenną RP. Do jego głównych zadań należy szeroko pojęte zabezpieczenie działań okrętów podwodnych (w tym akcje poszukiwawcze i ratownicze) oraz holowanie innych jednostek pływających.

W przyszłym roku w PGZ Stoczni Wojennej rozpocznie się budowa bardziej nowoczesnej jednostki ratowniczej. Aktualnie trwa proces projektowania w ramach kontraktu zawartego z Inspektoratem Uzbrojenia w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Oddanie okrętu do użytku spodziewane jest za ok. 5 lat.

 

* * *

PGZ Stocznia Wojenna przypomina, że Spółka prowadzi akcję rekrutacyjną i do końca trzeciego kwartału bieżącego roku zamierza zatrudnić ponad 100 nowych pracowników. Poszukiwani są najlepsi specjaliści z branży: spawacze, monterzy, elektromonterzy, elektrycy, rurarze, malarze, elektronicy, automatycy, a także technolodzy oraz projektanci.

Aktualne oferty zatrudnienia w PGZ Stoczni Wojennej można znaleźć na stronie internetowej www.pgzsw.pl w zakładce „Kariera”. Ponadto, Spółka zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia zatrudnienia, do kontaktu pod numerem telefonu +48 58 625 80 42 oraz adresem poczty elektronicznej rekrutacja@pgzsw.pl.

Stocznia Wojenna oferuje pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie na poziomie rynkowym oraz stabilne zatrudnienie w firmie, mającej zamówienie i uczestniczącej w postępowaniach, które zapewnią ciągłość pracy przez okres kilku najbliższych lat. Stocznia oferuje zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub współpracę na zasadzie własnej działalności gospodarczej, w zależności od indywidualnych preferencji pracowników.

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47