Materiały do pobrania

Wróć

Informacja prasowa

03.10.2018

PGZ Stocznia Wojenna od kilku miesięcy prowadzi akcję rekrutacyjną. Do tej pory Spółka zatrudniła kilkudziesięciu nowych pracowników. Potrzeba wzmocnienia kadrowego Przedsiębiorstwa jest tym pilniejsza, że Stocznia podpisuje nowe kontakty, dotyczące produkcji przeznaczonej na zarówno na rynek wojskowy, jak i cywilny.

W lipcu bieżącego roku PGZ Stocznia Wojenna uruchomiła akcję rekrutacyjną. Spółka już wcześniej informowała, że poszukuje pracowników o właściwie wszystkich specjalnościach stoczniowych. Konieczność zatrudnienia nowych fachowców wiąże się z wyzwaniami biznesowymi, przed którymi stoi Przedsiębiorstwo. To m.in. finalizacja budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak” dla Marynarki Wojennej RP oraz budowa – we współpracy ze Stocznią Remontową „Nauta” – okrętu wywiadowczego dla Marynarki Wojennej Szwecji, a także szereg innych projektów o charakterze remontowo-modernizacyjnym.

W ostatnich miesiącach do spółki PGZ Stocznia Wojenna wpłynęło ponad 170 aplikacji dotyczących zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych. Na przełomie II i III kwartału 2018 roku Spółka zatrudniła kilkanaście osób w dziale produkcyjnym. To m.in. elektromonterzy, monterzy kadłubów, spawacze oraz ślusarze.

Co więcej, w biurze konstrukcyjnym PGZ Stoczni Wojennej zatrudnienie w ostatnim czasie znalazło trzynastu nowych pracowników. To technolodzy i projektanci. Spółka podkreśla jednak, że wciąż prowadzi nabór na stanowiska w tej jednostce organizacyjnej.  

Rekrutacja prowadzona przez PGZ Stocznię Wojenną wynika także z dywersyfikacji portfela zamówień Spółki, która pozyskuje nowe zamówienia, dotyczące produkcji stoczniowej na rynek wojskowy i cywilny. We wrześniu bieżącego roku Spółka pozyskała kontrakt na dostawę w pełni wyposażonej jednostki cywilnej „pod klucz” dla norweskiego armatora, a harmonogram przewiduje, że dostawa statku nastąpi w połowie 2020 roku.

 – Realizacja tego kontraktu będzie swoistą dźwignią dla naszej stoczni w zakresie odzyskania przez Spółkę kompetencji do budowy gotowych jednostek, przede wszystkim związanych z pracami wyposażeniowymi i specjalistycznymi – mówi Prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Konrad Konefał. – Finalizacja zamówienia dla armatora cywilnego pozwoli nam na dalszą rozbudowę zasobów technicznych i produkcyjnych, co przełoży się na budowę nowych przewag konkurencyjnych Spółki. Nabyte kompetencje będziemy wykorzystywać przy realizacji kolejnych zamówień pozyskiwanych od klientów komercyjnych oraz Marynarki Wojennej RP – dodaje.

Zostały już także ostatecznie zakończone ustalenia, dotyczące udziału PGZ Stoczni Wojennej w projekcie budowy dwóch niszczycieli min w ramach programu „Kormoran II”. Spółka będzie odpowiedzialna za wyposażenie jednostek w podsystemy łączności i nawigacji, uzbrojenie oraz sieci teleinformatyczne i system alarmowy.

– Po długich negocjacjach udało nam się odbudować zaufanie partnerów z konsorcjum i wracamy do czynnego udziału w prestiżowym projekcie, z którego niegdyś będąca w upadłości Stocznia Marynarki Wojennej zrezygnowała – nie kryje zadowolenia prezes Konefał. To dla nas duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że sobie poradzimy – dodaje.

W ubiegłym roku do służby w Marynarce Wojennej RP wszedł prototypowy niszczyciel min typu Kormoran II, a umowę na budowę dwóch kolejnych jednostek podpisano w grudniu 2017 roku. Została ona zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON i konsorcjum zawiązanym przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. (lider) oraz spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stocznię Wojenną Sp. z o.o.

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47