Wróć

Podpisanie umowy z Polskim Rejestrem Statków S.A.

15.10.2018

W dniu 12 października 2018 roku PGZ SW i Polski Rejestr Statków S.A. podpisały umowę, której przedmiotem jest sprawowanie przez PRS nadzoru klasyfikacyjnego i konwencyjnego nad budową okrętu ratowniczego pod krypt. Ratownik.

W myśl tej umowy , nadzór klasyfikacyjny PRS będzie obejmował m.in. sprawdzanie, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji projektowo-technicznej, bieżący nadzór nad realizacją projektu oraz dostarczenie, na koniec budowy jednostki, wszelkich, niezbędnych certyfikatów.

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47