Wróć

Zaproszenie do złożenia oferty

22.10.2018

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na modernizację podnośnika okrętów 2500 ton, w zakresie jak niżej:

  • Doposażenie w pomiar tensometrycznego obciążenia każdej wciągarki (10 sztuk)
  • Modernizacja układów sterowania podnośnika, polegająca na instalacji nowych szaf oraz pulpitu, zawierających system kontroli oparty na sterowniku PLC
  • Zastąpienie analogowych układów pomiaru skoszeń platformy na system cyfrowy

W celu realizacji zamówienia Stocznia umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania.

W celu szczegółowego ustalenia zapytania informacji udzieli: 

Oferta powinna zawierać cenę wykonania usługi, przewidywalny czas realizacji usługi, warunki gwarancji, wstępny opis proponowanej modernizacji wraz z zastosowanymi podzespołami, warunki płatności 30 dni. 

Na w/w zmiany należy wykonać i zatwierdzić dokumentację w WDT oraz po wykonaniu modernizacji dokonać odbioru przez WDT.

 

Odpowiedzi oczekujemy do dnia 15.11.2018r. przesłanych na adres:

Paweł Urbański – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Ul. Śmidowicza 48

81-127 Gdynia

lub przekazanych osobiście do sekretariatu Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – Bosmanat I piętro. Oferta, która zostanie dostarczona po wyznaczonym terminie nie będzie przez nas rozpatrywana. Dopuszcza się również wysłanie oferty drogą elektroniczną na w/w adres.

Stocznia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, ponownego przeprowadzenia akcji ofertowej oraz do swobodnego wyboru oferty. Otwarcie ofert jest niepubliczne. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

 

Wróć

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47