Zarząd i kierownictwo

Konrad Konefał, Prezes Zarządu

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności i restrukturyzacji dużych spółek i grup kapitałowych w sektorze produkcyjnym, w szczególności w branży stoczniowej, zbrojeniowej, energetycznej, górniczej i hutniczej. 

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej dla firm z tych branż realizował projekty doradcze jako konsultant i project manager. Pełnił także funkcje menedżerskie, w tym prezesa i członka zarządu w spółkach o profilu usługowym.

Wykształcenie z dziedziny zarządzania i psychologii zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 


Maciej Poprawski

Dyrektor Operacyjny


  

Paweł Bańko

Dyrektor Finansowy

 

 

Mateusz Filipp

Dyrektor Linii Biznesowej – Statki Cywilne

Od urodzenia mieszkaniec Gdyni. Z branżą okrętową związany od 20 lat, chociaż rodzinne tradycje sięgają znacznie dalej.

Zaczynał w biurze handlowym Stoczni Gdynia S.A. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Następnie kierował biurem handlowym i marketingiem w Stoczni Gdańskiej angażując się w przywrócenie obecności tej firmy w międzynarodowym rynku budowy statków, kadłubów oraz konstrukcji stalowych. Po odejściu ze Stoczni Gdańskiej kierował biurem kontraktacji i zakupów w LOTOS Petrobaltic SA, gdzie odpowiadał między innymi za zakup nowej platformy wiertniczej, kontraktację badań sejsmicznych, przebudowę platformy wiertniczej na wydobywczą itd. Następnie dołączył do Remontowej Shipbuilding SA, gdzie w latach 2015 – 2017 pełnił funkcję członka zarządu,a następnie prezesa zarządu.

W życiu pozazawodowym płetwonurek nurkujący na wrakach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego, a także w jaskiniach. Poza tym żeglarz, narciarz i motocyklista. Miłośnik psów rasy rhodesianridgeback. A przede wszystkim mąż i ojciec wspaniałej ośmiolatki - Niny.

 

 

Andrzej Wojtkiewicz

Dyrektor Linii Biznesowej – Produkcja Specjalna

 

 

 

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47