Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

24.05.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt.:

Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

Celem projektu jest przeprowadzenie pełnego procesu badawczego w celu stworzenia Zintegrowanego Systemu Łączności (dalej: „ZSŁ”) do transmisji danych jawnych i niejawnych na potrzeby okrętów wojskowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe Programy B+R.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship

Nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0010/18-00
Całkowita wartość projektu: 7 124 411,21 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 100 865,74 PLN
Termin realizacji: 02.11.2018 r. – 31.01.2022 r.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny