We have an implemented and certified Integrated Quality Management System covering the requirements of:

  • ISO 9001:2008/PN-EN ISO 9001:2009 “Quality management systems – Requirements”,
  • NATO according to publication AQAP 2110: 2009
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1050)

Search on the site

Cancel search
Warship