Zgodnie z aneksowaną umową, podpisaną 27 lipca 2021 r., okręty seryjne (tj. druga i trzecia jednostka) zostaną dodatkowo doposażone w sensory i efektory tożsame z tymi, które są kontraktowane na pierwszą jednostkę prototypową, pozwalając tym samym na zabezpieczenie domeny powietrznej i nawodnej. Zgodnie z zapisami aneksu, druga i trzecia fregata zostanie doposażona w 76 mm armatę średniego kalibru OTO Melara Super Rapid Strales, wyrzutnie rakiet VLS Mk-41, system rakietowy SeaCeptor CAMM, nowoczesne i radary serii NS50, a także systemy identyfikacji swój-obcy.

W konsekwencji umowa, której wartość po podpisaniu wszystkich dotychczasowych aneksów wynosi ok. 14,8 mld zł brutto (co stanowi ponad 92% całkowitego kosztu programu), pozwoli na pozyskanie wszystkich trzech fregat Miecznik w założonych terminach umownych tj. do roku 2031, w tym okrętów 2 i 3 doposażonych w sensory i efektory, tożsamych z zakontraktowanymi dla pierwszej fregaty. Ostateczny kształt wyposażenia okrętów seryjnych będzie wynikał z wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych badań prototypowej jednostki nr 1.

Budowane w PGZ Stoczni Wjennej Fregaty Miecznik zgodnie z umową zostaną wyposażone w Zintegrowany System Misji, obejmujący zintegrowany pomost oraz zintegrowany system łączności, zintegrowany system zarządzania platformą oraz system walki, czyli system zarządzania walką, sensory i efektory obejmujące systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

Finalnie wszystkie okręty będą posiadały pionowe wyrzutnie rakiet VLS Mk-41 oraz rakiety rodziny CAMM. Do zwalczania celów nawodnych i lądowych przeznaczone będą woda-woda. Uzbrojenie artyleryjskie obejmować będzie 76 mm armatę średniego kalibru OTO Melara Super Rapid Strales, dwie 35 mm armaty OSU-35K wyposażone w amunicję programowalną, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia wyposażone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe oraz ręcznie kierowane wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Uzbrojenie torpedowe obejmować będzie dwie podwójne wyrzutnie torped. Okręty będą posiadały radary wielofunkcyjne średniego i dalekiego zasięgu oraz radar kierowania ogniem i środki rozpoznania obrazowego, a także sonary kadłubowy i holowany. Wyposażone zostaną również w środki walki radioelektronicznej i obrony.

Zgodnie z wcześniej dokonanym przez Siły Zbrojne RP wyborem w zakresie partnera strategicznego, za najkorzystniejszy wariant w zakresie realizacji projektu Miecznik uznano propozycję wykonawcy, czyli Konsorcjum PGZ-Miecznik, opartą o współpracę ze strategicznymi partnerami z Wielkiej Brytanii, tj. Babcock International Group, producentem fregat Arrowhead 140 oraz Thales UK, który dostarczy Zintegrowany System Walki (ZSW) TACTICOS. W oparciu o tę decyzję wykonawca opracował Projekt Wstępny okrętu dla wybranego rozwiązania oraz dokonał aktualizacji Przemysłowego Studium Wykonalności wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczną.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wynikowymi oraz w celu zapewnienia jednolitości zastosowanego wyposażenia i przyspieszenia budowy drugiej i trzeciej jednostki wykonawca zaproponował realizację budowy fregat Miecznik w wariancie „kaskadowym”, tj. poprzez pozyskanie gotowych elementów, które w trakcie realizacji projektu nie będą podlegały dalszym modyfikacjom, co przełożyło się na połączenie fazy dotyczącej projektowania i rozwoju pierwszej jednostki oraz fazy dostaw kolejnych dwóch jednostek seryjnych.

Fregaty Miecznik zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP w zakresie prowadzenia obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz morskich, zwalczania celów nawodnych, podwodnych oraz lądowych znajdujących się w strefie brzegowej, jak również prowadzenia  obrony powietrznej kraju z kierunku morskiego, Z uwagi na ich wysokie zdolności w zakresie obrony powietrznej będą bardzo cenionym wkładem w operacjach sojuszniczych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego.

Podstawowe parametry jednostek:

  • Długość całkowita – ok. 138 m,
  • Szerokość maksymalna – ok. 20 m,
  • Wysokość – ok. 10 m (1 pokład),
  • Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) – ok. 7 tys. t.,
  • Zasięg – ok. 8 tys. mil morskich,
  • Prędkość maks. – 28 węzłów,
  • Napęd – 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD, 2 śruby nastawne,
  • Załoga – 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny