Dzięki prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym PGZ Stocznia Wojenna mogła skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 3,7 mln zł. Premia ta związana była z opracowanymi w latach 2022-2023 przez stoczniowych inżynierów innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowanymi na trzech jednostkach Marynarki Wojennej RP.

Działania każdej firmy należy planować nie tylko na miesiące, ale na lata. O ile przez najbliższe kilka lat pracy nam nie zabraknie (#Miecznik #BudujemyFregaty), o tyle już teraz planujemy i działamy na rzecz przyszłości. Jednym ze sposobów, w jaki Stocznia może zdywersyfikować swoją ofertę są innowacyjne rozwiązania stosowane zarówno na okrętach Marynarki Wojennej, jak i na jednostkach dopiero opracowywanych z naszymi partnerami. W PGZ SW mamy ambitny zespół inżynierów i pracowników produkcji, który może z powodzeniem takie wyzwania realizować.

Dzięki uldze B+R przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych: 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny