PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było przeprowadzenie pełnego procesu badawczego w celu stworzenia innowacyjnego produktu, tj. Zintegrowanego Systemu Łączności do transmisji danych jawnych i niejawnych na potrzeby okrętów wojskowych, a następnie demonstracja technologii w samodzielnie zaprojektowanych i skonstruowanym Laboratorium w PGZ SW.

Aktualnie trwa proces wdrożeniowy polegający na komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.

Nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0010/18-00
Całkowita wartość projektu: 7 124 411,21 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 100 865,74 PLN
Okres realizacji: 02.11.2018 – 13.06.2023.

                                      

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny