W dniach  24-25 sierpnia 2020 roku w Gdyni odbyła się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju. Obrady zorganizowano w murach Akademii Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu. Podczas Forum omawiano najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Jest to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce, chociaż w tym roku odbywało się w szczególnych warunkach związanych z pandemią COVID-19. Organizatorzy zadbali jednak o  odpowiednie środki bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników, dzięki czemu możliwe było prowadzenie bezpiecznej i ważnej debaty dotyczącej kluczowych tematów związanych z naszą obecną i przyszłą sytuacją gospodarczą.

PGZ Stocznia Wojenna miała przyjemność być jednym z partnerów tego wydarzenia, obejmując także mecenat nad panelem dyskusyjnym pt. Perspektywy dla przemysłu stoczniowego, w którym udział wziął Adam Krzemiński – Wiceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej. W panelu udział brali także: Krzysztof Dośla – Przewodniczący ZRG NSZZ Solidarność, Profesor Marek Dzida – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki  Politechniki Gdańskiej, Adam Potrykus  – Prezes Zarządu Stoczni Remontowej „NAUTA” oraz Dariusz Rudziński – Wiceprezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków, a dyskusję moderował Jerzy Czuczman – Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich.

Wśród głównych tematów poruszonych podczas debaty można wskazać m.in. na: trendy rozwojowe przemysłu stoczniowego w Polsce, w tym na zwiększanie zatrudnienia połączone niestety ze zmianą profilu działalności z gotowych jednostek na podwykonawstwo dla stoczni z zachodu Europy, powstawanie luki pokoleniowej w zakresie odpowiednio przygotowanych kadr (na co nauka i przemysł muszą wspólnie szukać recepty), a także na wyzwanie związane z tym, że Polska musi odchodzić od konkurowania niskimi kosztami pracy. Dodatkowo zwrócono uwagę, że z pandemii COVID-19 powinniśmy wyjść mądrzejsi o świadomość, że pewne kompetencje wytwórcze należy utrzymywać w kraju i nie rezygnować z nich tylko ze względu na krótkofalową niekonkurencyjność względem producentów azjatyckich.

Jak podkreślał w swoim wystąpienia Prezes Krzemiński potencjał do rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce jest, ale obecnie głównie ilościowy, a potrzeba skoku jakościowego. Jego zdaniem współpraca przy projektach modernizacyjnych dla Marynarki Wojennej daje możliwości do wykonania takiego skoku technologicznego. PGZ SW działa na tym rynku od samych początków istnienia i posiada głębokie zrozumienie dla jego uwarunkowań. Prezes wskazał, że jego zdaniem potrzeba nowego myślenia o innowacyjności i rozwoju potencjału ludzkiego, bo inaczej nie nadążymy za innymi krajami – największym zagrożeniem jest tutaj czas, ponieważ inne kraje rozwijają się w tym obszarze szybciej od nas. Jednym z rozwiązań w tym zakresie ma być planowane w Stoczni stworzenie we współpracy z ośrodkami naukowymi centrów kompetencyjnych do rozwoju potrzebnych obszarów technologicznych, które obecnie ewoluują bardzo szybko.

Organizatorom jeszcze raz dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tej ciekawej debacie oraz w samym Forum i czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję tego wydarzenia.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny