Dnia 12.05.2020r. Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, w której uwzględniono także znaczenie i potrzeby Marynarki Wojennej RP.

W dokumencie możemy przeczytać, że „wzmocnienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej” osiągniemy m.in. poprzez „dążenie do budowy zdolności do pełnej ochrony i obrony interesów morskich państwa, zwłaszcza zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej, oraz wzmocnienia jej współdziałania w układzie sojuszniczym i regionalnym.”.

Z dokumentu jasno wynika, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zauważa konieczność modernizowania Marynarki Wojennej RP, co dla PGZ SW oznacza zwiększenie szans na przyśpieszenie programów modernizacji technicznej MW.

Niewątpliwie cieszy również wola „wykorzystywania potencjału i szans wynikających z nadmorskiego położenia Polski”.

 

Z całym dokumentem można się zapoznać tutaj:https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/8808,Strategia-Bezpieczenstwa-Narodowego-Rzeczypospolitej-Polskiej.html

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny