W trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej  w dniu 26 czerwca 2022 r. Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na budowę i dostarczenie Marynarce Wojennej niszczycieli min typu Kormoran II. Stronami umowy są Agencja Uzbrojenia i Konsorcjum, w którego w skład wchodzą Remontowa Shipbuilding, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stocznia Wojenna.

W ramach kontraktu konsorcjum to dostarczy w latach 2026-2027 trzy kolejne niszczyciele min typu Kormoran II. Docelowo wejdą one w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców z 8.Flotylli Okrętów Wojennych. Na wyposażeniu Marynarki Wojennej znajduje się już jedna jednostka tego typu (ORP „Kormoran”), zaś dwie następne ( „Albatros” i „Mewa”) zostaną przekazane właścicielowi w tym roku.

– W ramach Konsorcjum PGZ Stocznia Wojenna odpowiedzialna będzie za dostawę i uruchomienie zintegrowanego systemu nawigacji, systemów łączności wewnętrznej i zewnętrznej – jawnej i niejawnej – oraz za dostawę systemu uzbrojenia, w tym systemu artyleryjskiego i rakiet przeciwlotniczych – powiedział Paweł Lulewicz, Prezes Stoczni. Podobny zakres prac był z sukcesem realizowany na poprzednich jednostkach.

Przeznaczeniem jednostek tego typu jest przede wszystkim poszukiwanie i zwalczanie min morskich, przeprowadzania innych jednostek przez zagrożone minami akweny jak również stawianie min. Głównym obszarem działalności tych jednostek jest Bałtyk oraz Morze Północne, jak również inne akweny, na których wykonywane są operacje morskie sił NATO.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny