16 sierpnia na terenie PGZ Stoczni Wojennej odbyła się uroczystość cięcia blach na pierwszą jednostkę klasy fregata dla Marynarki Wojennej RP. Tym samym rozpoczął się nowy etap w realizacji programu Miecznik.

Uroczystość, w której uczestniczyli m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin,  szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK Marcin Horała, to ważny moment w historii Marynarki Wojennej RP. W ramach programu Miecznik pozyska ona do 2032 roku trzy jednostki klasy fregata. Będą to najnowocześniejsze i najlepiej uzbrojone jednostki, jakimi dysponować będzie Marynarka Wojenna.

Trzy nowoczesne fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej RP powstaną w PGZ Stoczni Wojennej we współpracy z liderami przemysłu zbrojeniowego (Babcock, MBDA, Thales, Remontowa Shipbuilding), w ramach największego w historii kontraktu udzielonego polskiemu przemysłowi stoczniowemu. Pierwsza fregata zostanie wybudowana do 2026 r. Program Miecznik realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

Wielozadaniowe jednostki tej klasy znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego spektrum zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. Okręty wpłyną na zwiększenie potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętowych NATO. Wielozadaniowe fregaty będą wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Dzięki tym okrętom Marynarka Wojenne RP uzyska nowe możliwości realizacji szerokiego zakresu zadań na polskich obszarach morskich oraz uczestnictwa w misjach i ćwiczeniach organizowanych z sojusznikami z NATO.

Realizacja projektu w Polsce pozwala na wytworzenie około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.
Umowa z Inspektoratem Uzbrojenia została podpisana 27.07.2021 r. Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. Partnerami strategicznymi w projekcie są firmy: Remontowa Shipbuilding S.A., Babcock, Thales UK oraz MBDA UK.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny