PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów kubaturowych: przebudowa części hali A-11 na centrum logistyczne i jej rozbudowa o przybudówkę z funkcją traserni oraz remont części budynku A-9 na terenie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48”.

Postępowanie jest dwuetapowe:

  • W pierwszym etapie należy do dnia 26.07.2024 r. do godz. 18.00. zarejestrować się i utworzyć konto na Platformie Zakupowej PGZ (https://zakupy.grupapgz.pl/), a także podpisać umowę o zachowaniu poufności oraz złożyć wymagane oświadczenia.
  • W drugim etapie, po spełnieniu wymagań określonych dla pierwszego etapu, Wykonawcy zostanie udostępniona Dokumentacja Postępowania. W drugim etapie oferenci obowiązani są dokonać wizji lokalnej, zaś w terminie do dnia 23.08.2024 r. do godz. 12.00. należy wnieść wadium oraz za pośrednictwem Platformy Zakupowej złożyć ofertę.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny