PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zaprasza do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Magazynu wraz z układem drogowym na terenie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 14.00. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Zamawiający obligatoryjnie wymaga dokonania wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców pod rygorem odrzucenia oferty. Wizje lokalne odbędą się do dnia 08.09.2023 r. do godz. 16.00., po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym konkretnej daty i godziny poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny