Bezpieczeństwo i higiena pracy mają w PGZ Stoczni Wojennej najwyższy priorytet. Nasi pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy, zgodnie z przepisami prawa i normami technicznymi. Mają zapewnione środki ochrony indywidualnej oraz okresowe szkolenia dotyczące potencjalnych ryzyk związanych z ich pracą na poszczególnych stanowiskach oraz sposobach ich ograniczania. Przestrzeganie rygorystycznych zasad BHP w Stoczni ma wpływ na poprawę jakości i efektywności, a także na podniesienie prestiżu i konkurencyjności rynkowej naszej firmy.

W ramach projektu pt. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”, PGZ Stocznia Wojenna otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 tys. złotych. Środki finansowe pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mają na celu dalszą poprawę warunków pracy w Stoczni. Realizacja projektu zakłada zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych na organizm ludzki oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny