Z przyjemnością informujemy, że 18 stycznia 2021 r. Laboratorium Chemiczne PGZ Stoczni Wojennej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1772. Przygotowania do uzyskania certyfikatu trwały od maja 2019 roku i obejmowały zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, a także ocenę przeprowadzoną przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że jednostka udzielająca akredytacji, tj. Polskie Centrum Akredytacji, potwierdza zgodność pracy laboratorium z wymaganiami ISO, tym samym zatwierdza posiadanie właściwego wyposażenia, odpowiednich warunków środowiskowych, sprawdzonych metod badawczych, a także pracowników o wymaganych kompetencjach technicznych potrzebnych do tego, aby wykonywać wszystkie badania wymienione w zakresie akredytacji.

Szczegółowe informacje oraz zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA pod tym linkiem.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny