Laboratorium Chemiczne funkcjonuje w PGZ Stoczni Wojennej już od kilkudziesięciu lat. Specjalizujemy się w badaniach produktów naftowych używanych na każdej jednostce, która jest u nas obsługiwana, takich jak oleje smarne, hydrauliczne, przekładniowe oraz napędowe. Analiza tych wyrobów stanowi obecnie kluczowy element monitorowania stanu technicznego dużej liczby urządzeń okrętowych. Silniki główne i pomocnicze, zespoły prądotwórcze, sprężarki, windy kotwiczne, wszystkie urządzenia hydrauliczne… długo można wymieniać komponenty statków i okrętów, których stan można dokładnie poznać właśnie tu, w laboratorium. To od wyników uzyskiwanych na skomplikowanych, bardzo precyzyjnych urządzeniach z naszego laboratorium często zależy przebieg wykonywanych projektów.

Nasze badania przyczyniają się do poprawy wydajności i długowieczności sprzętu. Dzięki nim możliwe jest również obniżenie kosztów eksploatacji oraz uniknięcie kosztownych napraw i związanych z nimi przestojów. W naszym laboratorium prowadzimy badania olejów i smarów z niemal wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie jednostek pływających.

Silniki Turbiny Przekładnie Sprężarki Hydraulika

Laboratorium Chemiczne PGZ Stoczni Wojennej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1772 potwierdzającą wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Szczegółowe informacje oraz zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA pod tym linkiem. Informację na temat zakresu współpracy i ofertę na badania można z kolei uzyskać u Magdaleny Rybki (mrybka(@)pgzsw.pl) lub Aliny Dembickiej-Łagi  (adembicka(@)pgzsw.com.pl +48 58 625 80 93). Wszystkie dane dla klienta można znaleźć w dokumencie Z P07D01.

Oferta badań i testów laboratoryjnych obejmuje:

TYPE OF MARKING/RODZAJ OZNACZENIA Metoda podlega/nie podlega akredytacji Zakres pomiarowy UNIT/JEDNOSTKA METHOD OF TESTING ACCORDING TO STANDARDS / INSTRUCTIONS/METODA BADANIA WG NORMY/INSTRUKCJI
Kinematic viscosity at 40oC and 100oC

Lepkość kinematyczna w 40oC i 100oC

Metoda podlega akredytacji Od: 5,500

Do: 350,0

mm2/s PN-EN ISO 3104:2021-03

Metoda A

Kinematic viscosity at 40oC and 100oC

Lepkość kinematyczna w 40oC i 100oC

Metoda nie podlega akredytacji Od: 1,000

Do: 5,500

mm2/s PN-EN ISO 3104:2021-03

Metoda A

Flash point in closed crucible

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym

Metoda podlega akredytacji Od: 110

Do: 250

°C PN-EN ISO 2719:2016                           PN-EN ISO 2719:2016/A1:2021-06
Flash point in closed crucible

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym

Metoda podlega akredytacji Od: 50

Do: 110

°C PN-EN ISO 2719:2016                               PN-EN ISO 2719:2016/A1:2021-06
Water content by distillation

Zawartość wody metodą destylacyjną

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,05

Do: 5,00

%(m/m) PN-ISO 3733:2008
The content of solid foreign bodies

(insoluble in gasoline)

Zawartość stałych ciał obcych

(nierozpuszczalne w benzynie ekstrakcyjnej)

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,005

Do: 0,500

%(m/m) PN-91 C-04178*
Determination of density at 15°C and 20°C

Oznaczenie gęstości w 15oC i 20oC

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,700

Do: 1,000

g/cm3 PN-EN ISO 3675:2004P
Viscosity index

Wskaźnik lepkości

Metoda nie podlega akredytacji PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010
The content of water and solid foreign bodies by centrifuge method

Zawartość wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,1

Do: 50,0

%(V/V) PN-89 C-04087*
Class of cleanliness and granulometric composition

Klasa czystości i skład granulometryczny

Metoda podlega akredytacji Rozmiar cząstek:        (4-70 µm)

Stężenie: 1-20000 cząstek/ml

 

ISO 11500:2008** z wyłączeniem pkt. 7.2

ISO 4406:2021 z wyłączeniem pkt. 4.5

Total Acid Number

Liczba kwasowa

 

Metoda podlega akredytacji Od: 0,10

Do: 10,0

mg KOH/g ASTM D664-18Ɛ2

Metoda A

* norma wycofana z KPN bez zastąpienia

Wszystkie metody wymienione w tym dokumencie objęte są systemem zarządzania laboratorium badawczego oraz spełniają wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny