Laboratorium Chemiczne funkcjonuje w PGZ Stoczni Wojennej już od kilkudziesięciu lat. Specjalizujemy się w badaniach produktów naftowych używanych na każdej jednostce, która jest u nas obsługiwana, takich jak oleje smarne, hydrauliczne, przekładniowe oraz napędowe. Analiza tych wyrobów stanowi obecnie kluczowy element monitorowania stanu technicznego dużej liczby urządzeń okrętowych. Silniki główne i pomocnicze, zespoły prądotwórcze, sprężarki, windy kotwiczne, wszystkie urządzenia hydrauliczne… długo można wymieniać komponenty statków i okrętów, których stan można dokładnie poznać właśnie tu, w laboratorium. To od wyników uzyskiwanych na skomplikowanych, bardzo precyzyjnych urządzeniach z naszego laboratorium często zależy przebieg wykonywanych projektów.

Nasze badania przyczyniają się do poprawy wydajności i długowieczności sprzętu. Dzięki nim możliwe jest również obniżenie kosztów eksploatacji oraz uniknięcie kosztownych napraw i związanych z nimi przestojów. W naszym laboratorium prowadzimy badania olejów i smarów z niemal wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie jednostek pływających.

Silniki Turbiny Przekładnie Sprężarki Hydraulika

Laboratorium Chemiczne PGZ Stoczni Wojennej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1772 potwierdzającą wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Szczegółowe informacje oraz zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA pod tym linkiem. Informację na temat zakresu współpracy i ofertę na badania można z kolei uzyskać u Magdaleny Rybki (mrybka(@)pgzsw.pl) lub Aliny Dembickiej-Łagi  (adembicka(@)pgzsw.com.pl +48 58 625 80 93).

Oferta badań i testów laboratoryjnych obejmuje:

RODZAJ OZNACZENIA Metoda podlega/nie podlega akredytacji Zakres pomiarowy JEDNOSTKA METODA BADANIA WG NORMY/INSTRUKCJI
Lepkość kinematyczna w 40oC i 100oC Metoda nie podlega akredytacji Od: 1,00 Do: 200,00 mm2/s PN-EN ISO 3104:2021-03
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym Metoda podlega akredytacji Od: 110 Do: 250 °C PN-EN ISO 2719:2016
PN-EN ISO
2719:2016/A1:2021-06
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym Metoda nie podlega akredytacji Od: 50 Do: 110 °C PN-EN ISO 2719:2016
PN-EN ISO
2719:2016/A1:2021-06
Zawartość wody metodą destylacyjną Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,05 Do: 5,00 %(m/m) PN-ISO 3733:2008
Zawartość stałych ciał obcych

(nierozpuszczalne w benzynie ekstrakcyjnej)

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,005 Do: 0,500 %(m/m) PN-91 C-04178*
Oznaczenie gęstości w 15oC i 20oC Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,700 Do: 1,000 g/cm3 PN-EN ISO 3675:2004P
Wskaźnik lepkości Metoda nie podlega akredytacji PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010
Zawartość wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,1 Do: 50,0 %(V/V) PN-89 C-04087*
Klasa czystości Metoda podlega akredytacji Cząstki o rozmiarach:
4-70 µm
Stężenie: 1-20000 cząstek/ml
ISO 11500:2008 z wyłączeniem pkt. 7.2 PN-ISO 4406:2005P z wyłączeniem pkt. 3.5
Liczba kwasowa

 

Metoda nie podlega akredytacji Od: 0,05 Do: 100 mg KOH/g ASTM D664-18Ɛ2
* norma wycofana z KPN bez zastąpienia
Wszystkie metody wymienione w tym dokumencie objęte są systemem zarządzania laboratorium badawczego
oraz spełniają wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Statek wojenny